Ons driemaandelijks tijdschrift Kattenkriebels

Vanaf januari 2013 zal het tijdschrift enkel nog via email verstuurd worden , enkel op uitdrukkelijk verzoek via de voorzitter zal dit no per post worden verzonden .

Leden ontvangen om de drie maanden het tijdschrift "Kattenkriebels". Kattenkriebels is een magazine met leuke artikels over katten. De artikels gaan bijvoorbeeld over een bepaald kattenras, een bespreking van een nieuw interessant boek, wetgeving, kattennieuwtjes,...

In ons tijdschrift laten we ook onze leden aan het woord via lezersbrieven maar ook via volledige artikels. (Wil jij ook eens een keer iets vertellen? Stuur dan een artikel met of zonder foto door via post of e-mail naar de redactie.)

Is er bij jullie een nestje kittens geboren? Dan kan je ze nog voor je de stamboom aanvraagt plaatsen in de rubriek Kittenbemiddeling.

Er is ook een rubriek Dekkaters waar leden hun dekkater beschikbaar kunnen stellen voor andere leden.

Er is een nieuwe rubriek gestart: de zoekertjes. Hier bieden lezers zaken te koop of om te ruilen aan zoals boeken, showmateriaal, ... In deze rubriek kan je ook aan anderen aangeven dat je bepaalde zaken verzamelt of zoekt.

In Kattenkriebels kan je een aantal handige documenten (stamboomaanvraag, kampioensregistratie, dekbewijs, ...) terugvinden.


Showreglement

Inschrijvingsgeld - Keuring door de dierenarts - Keuring door de keurmeester

Uitslagen van BRKV shows doen niet automatisch mee met het clubkampioenschap.

Inschrijvingsgeld


Punten behaald op BRKV shows tellen dubbel.

Per kat 1 kooi 25,00 Euro leden 23,00 Euro
Nestklasse 2 kooien 23,00 Euro leden 21,00 Euro
Huiskatten 20,00 Euro leden 20,00 Euro
1 extra kooi 21,00 Euro
Determinatie 4,00 Euro
Catalogus (verplicht) 5,00 Euro
Omruiling 4,00 Euro
Extra keuring 15,00 Euro
Betaling dient te geschieden voor de show
B.R.K.V. vzw - Eindhoutseweg 822 - 2440 Geel - België.
België: Rekening Nagelmackers 646-4471421-26


Nesten moeten tussen 10 en 14 weken oud zijn en tenminste uit 3 kittens bestaan. Indien de moederpoes ook gekeurd moet worden, dient een afzonderlijk formulier te worden ingevuld en is het volledig inschrijfgeld verschuldigd.

Inschrijvingen worden in de volgorde van ontvangst behandeld. De afsluiting van inschrijving valt op de datum dat het maximaal aantal katten is bereikt. Inschrijven = betalen. Betaling uiterlijk 10 dagen na ontvangst van het overschrijvingsformulier. Katten kunnen uiterlijk tot de laatste dinsdag voor de show omgeruild worden. Per omruiling wordt 4,00 euro administratiekosten aangerekend. Bij betaling aan de zaal wordt 10 euro administratiekosten op het verschuldigde bedrag aangerekend. Bij het niet verschijnen op de show wordt 10€ administratiekosten aangerekend boven op het verontschuldigde bedrag. Alle wijzigingen moeten schriftelijk worden gemeld. Na de laatste maandag voor de show worden geen klassewijzigingen meer aanvaard.

Het is niet toegelaten katten die reeds 3 geldige titels in een bepaalde klasse hebben behaald nog eens in diezelfde klasse te laten uitkomen. (Uitzondering: CAGCE; 4 geldige titels).

Keuring door de dierenarts


De beslissing van de dierenarts is bindend. De katten moeten worden aangeboden aan de dierenarts tussen 07.30 uur en 09.30 uur. Van elke kat (ook van kittens) moet het bewijs van enting tegen katteziekte worden voorgelegd. De enting moet minimaal 1 week voor de show zijn uitgevoerd, en niet ouder zijn dan 2 jaar (levend vaccin) of 1 jaar (ander vaccin). Het bewijs van enting vermeldt: datum, entstof, badgenummer, stempel en handtekening van de dierenarts.

Alle katten uit het buitenland komende, dienen tegen rabiës te zijn gevaccineerd. Deze enting mag niet ouder zijn dan 3 jaar.

Zichtbaar zwangere katten worden op de show niet toegelaten. Ook tijdens de show kunnen katten op beslissing van de dierenarts uit de tenstoonstellingsruimte worden verwijderd. Indien bij 1 kat van een exposant een vermoeden bestaat van een overdraagbare ziekte of aandoening, worden de andere katten van deze exposant eveneens uit de tentoonstellingsruimte verwijderd. Monorchide of cryptorische katers vanaf de leeftijd van 10 maanden worden alleen buiten mededinging op de show toegelaten. Het bewijs van veterinaire goedkeuring dient duidelijk zichtbaar op de tentoonstellingskooi bevestigd te zijn.

Keuring door de keurmeester


De beslissing van de keurmeester is bindend. U wordt verzocht voor de bezoekers en de andere exposanten geen aanstootgevende handelingen te verrichten.
Roken in de zaal is verboden.
Het bestuur van B.R.K.V. is niet aansprakelijk voor enige schade aangericht aan personen dieren en/of eigendommen tijdens de show.

De exposant is onverminderd aansprakelijk voor de door hem toegebrachte schade.
Inschrijvingen kunnen zonder opgave van redenen worden geweigerd.
In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist het bestuur ter plaatse.
Het is verplicht alle gegevens volledig in te vullen op het inschrijfformulier, zoniet kan de kat geweigerd worden.


Uitleg over showen

Het Keuren - Verklaring van de showkwalificaties - Mogelijke klassen - Speciale prijzen - Inschrijven - De dag van de show

Deze gegevens zijn van toepassing bij de BRKV.
Op een kattenshow dingen katten naar titels en prijzen. Om hierin de weg kwijt te geraken is niet moeilijk. Daarom volgende uitleg:

Het Keuren


Het keuren van katten gebeurt volgens een internationale erkende standaard waarin de kenmerken voor het ras beschreven staan, samen met de beoordelingscriteria. De huiskatten worden gekeurd op hun uiterlijk, conditie en verzorging. Het keurrapport is het enige officiële bewijs van de kwalificatie die door de keurmeester aan de kat is toegekend.

Verklaring van de showkwalificaties


De keurmeester kan volgende kwalificaties toekennen:

Goed (G) De kat is ongeschikt voor show en fok.
Zeer Goed (ZG) De kat is niet geschikt voor de show, maar kan mits een goede partnerkeuze geschikt zijn voor de fok.
Uitmuntend (U) Tentoonstellingskat en geschikt voor de fok.
In alle klassen is "Uitmuntend" de hoogste kwalificatie die behaald kan worden. Deze kan naargelang van het aantal mededingers nog onderverdeeld worden in U1,U2,U3.... Mochten er meer katten in een bepaalde klasse voorgebracht worden en zij zijn uitmuntend bevonden, dan krijgen zij de kwalificatie U. Als de kat ouder dan 10 maanden is en "U1" behaald kan hij of zij een titel behalen.

Mogelijke klassen


Katten kunnen in diverse klassen worden ingeschreven. Uiteraard dient de kat in de correcte klasse ingeschreven te worden:

Buiten Mededinging
Katjes ingeschreven in deze klasse mogen wel in de tentoonstellingsruimte, maar worden niet gekeurd (en dingen dus ook niet mee naar titels en prijzen). Heb je een kitten dat beschikbaar is, maar niet geschikt is voor show, of een katje, niet geschikt voor show of onhandelbaar op de keurtafel, maar dat je niet graag thuislaat, kan het in deze klasse.

Nestklasse
Eén van de eerste klassen waar katjes ingeschreven kunnen worden is de Nestklasse. Een nestje bestaat uit minimaal 3 kittens tussen de leeftijd van 10 weken tot 16 weken.
Alle nesten in dezelfde vachtklasse (Korthaar, Halflanghaar, Langhaar en ev. Exotic Shorthair) worden met elkaar vergeleken. Het beste nest krijgt de kwalificatie "Uitmuntend 1" en eventueel de daarbij horende prijs "Beste Nest". De moeder van het nest mag gratis (als ze niet gekeurd hoeft te worden) mee met het nest. Dit is geen slecht idee, daar de kittens wel een steuntje kunnen gebruiken op show.

Babyklasse
Zit er in het nest een uitzonderlijk mooi exemplaar of gewoon een katje tussen 10 weken en 3 maanden, dan kan het in de Babyklasse. Ook hier wordt per vachtklasse een rangschikking "Uitmuntend 1", "Uitmuntend 2", enz. gegeven. De baby met Uitmuntend 1 kan eventueel de prijs "Beste Baby Korthaar, Halflanghaar of Langhaar" bekomen. Uit alle beste babies wordt dan de "Beste Baby Over All", de beste baby van de show, gekozen.

Jeugdklasse 3 - 10 maanden
Vanaf de leeftijd van 3 tot 10 maanden gaan de katjes in de Jeugdklasse 3-6. Per ras, vachtkleur en geslacht kan het beste kitten Uitmuntend 1 behalen. Ze dingen verder mee voor Speciale Prijzen.

Jeugdklasse 6 - 10 maanden
Vanaf de leeftijd van 6 tot 10 maanden gaan de katjes in de Jeugdklasse 6-10. Ook hier kan per ras, vachtkleur en geslacht het beste kitten Uitmuntend 1 behalen en meedingen voor Speciale Prijzen.

De katten die Uitmuntend 1 behalen in de volgende klassen kunnen een certificaat krijgen voor het behalen van de titel en meedingen voor de Speciale Prijzen.

Open Klasse (CAC) - Kastratenklasse (CAP)
Certificat d'Aptitude au Championat (Premior)
Vanaf hier begint het harde werk voor onze katten. Zij kunnen zich inschrijven in de open klasse en trachten hun eerste titel te behalen. De open klasse begint voor alle katten vanaf de leeftijd van 10 maanden. 3 x CAC, of bij kastraten 3 x CAP, bij verschillende keurmeesters geeft recht op deze titel. (Champion of Premior)

Kampioensklasse (CACIB) - Premiorklasse (CAPIB)
Certificat d'Aptitude au Championat (Premior) International de Beauté
Een keer dat onze kat haar titel van Kampioen of Premior heeft behaald mogen wij ze hier inschrijven. 3 x CACIB of CAPIB in twee verschillende landen bij twee verschillende keurmeesters geeft recht op deze titel.(International Champion of International Premior)

Internationaal Kampioensklasse (CAGCI) - Internationaal Premiorklasse (CAGPI)
Certificat d'Aptitude au Grand Championat (Premior) International
Weer een stap hoger. Hier mag je kat beginnen als zij haar International Kampioen, ofwel voor alle kastraten, Internationaal Premior titel behaald heeft. 3 x CAGCI (of CAGPI) in twee verschillende landen bij twee verschillende keurmeesters geeft recht op deze titel. (Gr.Int.Ch. of Gr.Int.Pr.)

Groot Internationaal Kampioensklasse (CACE) - Groot Internationaal Premiorklasse (CAPE)
Certificat d'Aptitude au Championat (Premior) Europeen
Hier kan uw kat meedingen als zij haar titel van Groot International Kampioen, ofwel voor de kastraten de Groot International Premior titel behaald heeft. 3 x CACE, ofwel CAPE in 3 verschillende landen bij 3 verschillende keurmeesters geeft recht op deze titel. (Eur.Ch. of Eur. Pr.)

Europees Kampioensklasse (CAGCE) - Europees Premiorklasse CAGPE)
Certificat d'Aptitude au Grand Championat (Premior) Europeen
Als je kat Europees Kampioen is geworden dan kan je hier inschrijven. Dit geld natuurlijk ook weer voor onze kastraten die hier dan Europees Premior zijn. 4 x CAGCE, ofwel CAGPE in 3 verschillende landen bij 3 verschillende keurmeesters geeft recht op deze titel. (Gr. Eur.Ch. of Gr.Eur.Pr.)

Groot Europees Kampioen Klasse (CACM) - Groot Europees Premiorklasse (CAPM)
Certificat d'Aptitude au Championat (Premior) du Monde
De laatste stap. Eens Groot Europees Kampioen of Groot Europees Premior dan schrijf je hier in. 3 x CACM, ofwel CAPM in 3 verschillende landen waarvan een in een ander continent door 3 verschillende keurmeesters geeft recht op deze titel. (World Ch. of World Pr.)

Ereklasse
Vanaf de kat de titel van Groot Europees Kampioen behaald heeft, kan ze ingeschreven worden in de Ereklasse. De hoogste vermelding is U1, met eventueel de prijs Beste Ereklasse Korthaar, Halflanghaar of Langhaar.

Wordt uw kat halverwege het behalen van titels gecastreerd of gesteriliseerd, dan begint hij of zij opnieuw vanaf de Kastratenklasse. Een katje dat bijvoorbeeld Europees Kampioen is en geholpen wordt, gaat dus niet naar de Europees Premiorenklasse (CAGPE) maar naar de Kastratenklasse (CAP).

Speciale Prijzen


Speciale Prijzen kunnen uitgereikt worden aan katjes, afhankelijk van de klasse waarin zij meedingen:
In de Nestklasse kan het beste nest (per vachtklasse) de prijs Beste Nest Korthaar, Halflanghaar of Langhaar behalen. Nestjes doen verder niet mee voor andere prijzen.
Hetzelfde geldt voor de Babyklasse waar per vachtklasse (kort- halflang- en langhaar) een Beste Baby prijs kan behaald worden en/of een Beste Baby Over All (Beste Baby van de Beste Baby korthaar, halflanghaar en korthaar). Ook zij dingen niet mee voor andere prijzen.
Idem voor de Ereklasse waar per vachtklasse (kort- halflang- en langhaar) een Beste Ereklasse kan behaald worden. Ook zij dingen niet meer mee voor andere prijzen.
Uit de Huiskatten kan het katje met vermelding U1 de prijs Beste Huiskat toegekent worden.

Voor de katten in de andere klassen (uitgezonderd Buiten Mededinging) zijn er de volgende prijzen voorzien:

Best in Color (B.I.C.)
Deze prijs kan toegekent worden aan 1 van de katten van hetzelfde ras en dezelfde vachtkleur. Zo is er slechts 1 BIC voor b.v. de Blauwe Brits Korthaar (ook al zijn er 25 van aanwezig), maar is er ook een BIC voorzien voor b.v. een Korat, ook al is er daar maar 1 van op de show aanwezig.
De katjes die BIC behalen ontvangen een lintje en de vermelding op het keurrapport.

Best of Division (B.O.D.)
Afhankelijk van de aanwezige katjes op de show worden divisies opgesteld. Een divisie is een groep katten die iets gemeenschappelijk hebben. Zo kan er b.v. een divisie Brits Korthaar Blauw gemaakt worden, maar ingeval er teveel Blauwe Britten aanwezig zijn kan deze divisie nog opgesplitst worden in b.v. Katers Brits Korthaar Blauw en Poezen Brits Korthaar Blauw.
Voor groepen waar te weinig katjes van aanwezig zijn, worden deze samengevoegd in 1 divisie. Zo kunnen b.v. de Siamezen samengenomen worden met de Oosters Korthaar om zo 1 divisie te vormen.
De kat die Best of Division wordt, komt op het podium voor een beker en krijgt een vermelding op het keurrapport.

Speciale Prijs
Soms stellen exposanten een beker ter beschikking voor een bepaalde soort kat (b.v. voor de Beste Rode Pers). Afhankelijk van het oordeel van de Keurmeester wordt dan deze prijs ook op het podium uitgereikt.

Voordracht Best in Show (V.B.I.S.)
Als een Keurmeester alle hem toegewezen katjes gekeurd heeft, begint hij aan het samenstellen van zijn lijst met Voordrachten voor Best in Show.
Uit de door hem gekeurde katjes draagt hij/zij per vachtklasse - ongeacht het ras - zijn beste exemplaren in de volgende categorien voor:
Jeugklasse Katers 3-6, Jeugklasse Poezen 3-6, Jeugklasse Katers 6-10, Jeugklasse Poezen 6-10, Katers, Poezen, Kastraat Katers en Gesteriliseerde Poezen.
Deze katjes krijgen in ieder geval al de vermelding VBIS op het keurrapport.

Best in Show (B.I.S.)
Alle katjes per vachtklasse die door de Keurmeesters voorgedragen zijn voor Best in Show worden terug opgehaald en aan de verschillende Keurmeesters gepresenteerd. Uit b.v. alle voordrachten van de Jeugklasse 3-6 Katers kiezen de Keurmeesters dan 1 exemplaar welke Best in Show wordt. De andere katjes krijgen een lint VBIS. Het katje dat Best in Show geworden is komt later op het podium voor een beker en krijgt de vermeling BIS op het keurrapport.

Best of Best (B.O.B.)
Als uiteindelijk in een vachtklasse alle Best in Shows verkozen zijn worden deze opnieuw aan de Keurmeesters gepresenteerd. Hieruit kiezen de Keurmeesters 1 beste exemplaar welke Best of Best wordt. Op het podium krijgt deze kat nog een extra beker en de vermelding BOB komt op het keurrapport.

Best over All (B.O.A.)
Eenmaal de Best of Bests bekent zijn, kiest 1 van de Keurmeesters uit deze dieren de allerbeste. Deze kat mag best trots zijn (hoewel het de meeste katjes koud laat), want hij of zij is verkozen tot de mooiste kat van de tentoonstelling. Hij of zij verlaat het podium met nog extra prijzen en krijgt (als er nog plaats is op het keurrapport) de vermelding Best Over All op het keurrapport.

Inschrijven


Nu je weet in welke klasse je katje thuishoort, dien je een inschrijfformulier (op papier of online) in te vullen. Om in de correcte klasse ingedeeld te worden dienen alle gegevens correct en volledig ingevuld te worden! Enkele dagen na je inschrijving ontvang je een bevestiging. Deze dien je goed te controleren. Soms zijn de formulieren onduidelijk ingevuld, en soms maken wij fouten. Ontdek je een foutje, stel het inschrijfbureau daarvan op de hoogte (fax, telefoon, email, ....). Zo wordt de kans op teleurstellingen op de show al veel kleiner. Blijft je bevestingen nogal lang achterwege, contacteer dan het inschrijfbureau. Misschien is er iets foutgelopen met de post, fax of email. Wacht met annulaties of omruilingen niet tot het laatste moment. Wij veranderen alles met alle plezier, maar met minder plezier als de catalogus, de oorkonden en de keurrapporten reeds afgedrukt zijn! Het inschrijfbureau houdt tot op zekere hoogte rekening met de wens "plaatsing naast". Soms kan het echter niet mogelijk zijn aan deze wens te voldoen om de zaal naar behoren in te delen.

De dag van de show


De dag van de show dien je je aan te melden tussen de vermelde uren aan de dierenartscontrole. De dierenartsen beoordelen of je katje gezond genoeg is en vrij is van parasieten om bij de andere katten toegelaten te worden. Ook controleert de dierenarts het vaccinatieboekje van de kat. Dit dient meegebracht te worden en in orde te zijn! Een negatief advies van de dierenarts - of een vergeten boekje of verlopen vaccinaties - betekend onherroepelijk de terugkeer naar huis.
Controleer opnieuw alle gegevens van je katten! Ga in geval van problemen (een vergeten titelwijziging?) direct naar het secretariaat!
Ben je door de dierenartscontrole dien je je kooi(en) in orde te brengen. Om te zorgen dat je katjes niet gestoord worden door de buurkatjes, dien je aan beide zijden van de kooi gordijntjes te bevestigen. Onze kooien zijn 50x50x50 (deze afmetingen kunnen verschillen bij andere verenigingen). Ook dien je te zorgen voor een vloerbedekking, een kattebakje, een bakje met water en eventueel een bakje met eten. Om te voorkomen dat bezoekers proberen aan je katjes te komen kan je de voorkant afschermen met plastic. De bezoekers komen om katten te kijken, dus moet je er wel voor zorgen dat je katten nog te zien zijn.
Om de keuringen vlot te laten verlopen dient er iemand aan de kooi aanwezig te zijn als de steward je komt vertellen dat je met de kat naar de keurmeester moet. Ben je even afwezig, vertel dan even tegen de buren waar ze je kunnen vinden. Na de keuring is het nog niet noodzakelijk afgelopen en dien je ook present te zijn als je katje opnieuw opgehaald wordt (vergelijken voor b.v. een Best of Division of Voordracht Best in Show).
Rond 17 uur wordt iedereen (behalve de Best of Bests) het een beetje beu op de show. Toch is het wachten tot omstreek 18 uur als de keurrapporten uitgedeeld worden.
Ontdek je hier problemen (een vergeten stempel) dan kan je nog terecht op het secretariaat.

Veel succes op de show!

Kampioensregistratie

Reglement Clubkampioenschap - Binnensturen van oorkonden - Puntentelling - Geldige uitslagen - Prijsuitreiking

Reglement Clubkampioenschap


Voor het BRKV clubkampioenschap tellen alle geldige uitslagen ( zie onderaan tabel) behaald op kattenshows tussen 1 januari en 31 december. Uitslagen kunnen binnengestuurd worden tot uiterlijk 1 maand voor de eerste BRKV kattenshow van het nieuwe jaar.
Alle katjes - eigendom van leden van de BRKV - kunnen meedoen aan het clubkampioenschap.

Alle titels van alle clubs worden aanvaard!

Binnensturen van oorkonden


Kopies van oorkonden en keurrapporten, welke binnengestuurd worden voor kampioensregistraties, tellen automatisch mee voor het clubkampioenschap. Kopies hiervan dienen dus niet apart opgestuurd worden voor het clubkampioenschap.
Kopies van de oorkonden en keurrapporten van kittens dienen wel opgestuurd te worden.
De uitslagen van BRKV shows doen niet automatisch mee met het clubkampioenschap.

Puntentelling


Punten behaald op BRKV shows tellen dubbel.

Titel behaald 10 Beste nest 15
U1 kitten 10 Beste Baby 30
Best in Variëteit 20 Best of Best Baby 40
Best of Division 20 Beste Ereklasse 50
Best of Color 15 Speciale prijs 15
Voorgedragen BIS 10 Beste eigen fok 15
Best in Show 30 U1 huiskatten 20
Best of Best 40 Kampioensregistratie 50
Best over All 50    


Geldige uitslagen


Dezelfde reglementen die gelden voor de kampioensregistraties, gelden ook voor het clubkampioenschap.
Uitsluitend het maximaal toegelaten certificaten wordt toegestaan (3 x CAC, 3 x CACIB, ....) en de titels moeten in chronologische volgorde behaald worden (eerst 3 x CAC, dan 3 x CACIB,..).
Alle titels van alle clubs worden aanvaard!

Prijsuitreiking


De kat met de meeste behaalde punten wordt uitgeroepen tot Clubkampioen en ontvangt een wisselbeker.
De 15 beste katten ontvangen een uitnodiging om op de eerste BRKV kattenshow van 2008 aanwezig te zijn, en krijgen op het podium een prijs. De katten dienen aanwezig te zijn op de show om de prijs in ontvangst te nemen.